Takk for et flott temamøte 14.-15. mars 2018. Presentasjoner og nyttige lenker ligger klar på “Arkiv”

Vi vil takke 116 deltakere og foredragsholdere for et engasjerende og interessant temamøte om 1)Plastforurensning, 2)Tiltaksmetoder og 3)Miljøplaner. Ikke minst takk til programkomiteen vår som denne gang besto av styremedlemmene Morten Jartun (NIVA) , Silje Røysland (Multiconsult) og Paul Cappelen(NGI). Presentasjonene ligger under “Arkiv”, som ligger på menylinjen helt til høyre. Her finner du også presentasjonene fra tidligere temamøter holdt av Miljøringen.

Comments are closed.