NMR – Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger til Havgruppen er 8. juni 2018 for midler i 2019

Miljødirektoratet ber oss opplyse om følgende til medlemsmassen:

Støtte fra Havgruppen (HAV)
Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till Havgruppen är 8. juni 2018 (för medel i 2019). Minst tre nordiska länder ska delta i projektet, som ska ha en tydlig nordisk nytta. I projekt som involverar de baltiska staterna kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det ar viktigt att projektets målsättning är i linje med HAVs prioriteringar, de utredningar HAV-gruppen önskar att använda projektmedel till under 2019.

Udredningstemaer som HAV-gruppen i 2019 vil anvende projektmidler til

Application form for project funding (2019)

Ansökningsformulär för projektmedel (2019)

Ansökan ska sändas till maritag@uvmr.fo

Marita S. Guttesen
Koordinator,
HAVgruppen (HAV),
Nordisk Ministerråd
Tlf. +45 28994930
maritag@uvmr.fo
Strandgade 91, 4. sal
DK-1401 København K
www.norden.org/hav
Att: Færøernes Repræsentation i København

Comments are closed.