Felles seminar Miljøringen og Norsk Vannforening 28. og 29. oktober i Trondheim!

Miljøringen, som er det største nasjonale nettverket for forurensede sedimenter og grunn, og Norsk vannforening, som dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs, inviterer til felles todagers seminar. Seminaret holder sted på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. oktober. 

I løpet av disse to dagene skal dere få siste nytt fra Miljødirektoratet, et innblikk i vannforskriften og hvordan det arbeides for å nå miljømålene. Med mange foredrag som viser ulike miljøutfordringer med gruvedrift og utbyggingsprosjekter fra samferdsel er disse temaene særdeles godt dekket i seminaret. Spredning av forurensninger i vann og tiltak for å redusere påvirkninger til vannmiljøet fra gruvedrift og samferdsel vil behandles, samt spesialtema som forurensninger ved gasskraftverk og udetonerte eksplosiver fra andre verdenskrig. Ikke minst skal to av Miljøringens studentstipendvinnere presentere sine masteroppgaver.

Mandags ettermiddag blir det veitevandring med guide i Nerbyen og festmiddag på Scandic Nidelven.

Program og påmeldingsinfo.

Påmeldingen er godt i gang!

Comments are closed.