Sekretariatet / Kontakt oss

Miljøringens sekretariat

Drift av sekretariatet utføres på oppdrag og ivaretas av NIRAS Norge AS.
Vi er daglig tilgjengelig på post@miljoringen.no eller telefon:

Mari Sunde (fagsekretær, Stavanger)
908 35 193

 

 

 

 

 

Marita Ballestad (Oslo)
401 98 790

 

 

 

Adresse:

Miljøringen
c/o NIRAS Norge AS,
Lervigsveien 25,
4014 Stavanger

Organisasjonsnummer Miljøringen: 988 267 600

Miljøringens revisor:
RSM Rogaland AS, Stokkarmyveien 22, Sandnes