YM Consult er nytt medlem i Miljøringen

Vi ønsker hjertelig velkommen.

Said Moqim Bani Hashem er daglig leder og vår kontaktperson. Han skriver følgende:

YM Consult er et konsulentselskap som har ansatte med over 10 års erfaring innen miljørådgivning. Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr, over hele landet. Våre miljørådgivere har en bakgrunn med ingeniørutdannelse på høgskole og universitetsnivå, samt en solid erfaring fra bygge- og riveentreprenørbransjen.

Navnet YM Consult reflekterer vår ekspertise på «Ytre Miljørådgivning», men vi tilbyr også spisskompetanse innen flere fagfelt som kan ses under fanen «våre tjenester». Tjenestene vi tilbyr kvalitetssikres og er til enhver tid iht. oppdaterte tekniske forskrifter og relevante veiledere. Vi jobber med kontinuerlig fokus på kompetanseheving, arbeidsmetodikk og kvalitet som gir et bedre produkt og tilfredsstilte kunder. Med faglig tyngde og god prosjektledelse ønsker vi å innfri våre kunders ønsker og behov.

Comments are closed.