Vi ønsker alle våre Miljøringen-venner en god jul og et godt nytt år!

Vi nærmer oss slutten på nok et spesielt år. For Miljøringen har pandemien gjort at både temamøtet i mars med tema «PFAS» og temamøtet i september «Massetipper og deponier – nå og fremover» ble arrangert som webinarer. Begge temamøtene hadde god oppslutning, og det er fint å se at det er mulig å samle bransjen selv om det ikke har vært mulig å møtes fysisk. Ekstra hyggelig var det da vi i november fikk muligheten til å arrangere temamøtet «Massehåndtering/overvåking» som et fysisk seminar. Temamøtet ble arrangert som en hybridløsning, med mulighet for digital deltakelse. 

Det ble også arrangert kurs i MR-GRUNN-HÅNDTERING, MR-GRUNN-PRØVE og MR-SED-PRØVE i året som gikk.

Nå ser vi frem til et nytt år med mye spennende innhold! Først ut er temamøtet som arrangeres den 16.-17. mars 2022. Følg med på hjemmesiden på nyåret for mer info. Etter to års utsettelse som følge av pandemien gleder vi oss også over at NORDROCS vil bli arrangert på Scandic Holmenkollen Hotel den 5.-8. september 2022. Vi vil benytte anledningen til å minne om at fristen for «first call for abstracts» er satt til 15. januar, og håper at flere av dere vil sende inn innspill til konferansen. Dette kan gjøres via denne linken: http://nordrocs.org/submission-of-abstracts/.

 

Igjen vil vi ønske alle en riktig god jul. Vi ser frem til et godt nytt Miljøringen-år!

Comments are closed.