Vi ønsker alle våre Miljøringen-venner en god jul og et godt nytt år!

Vi nærmer oss slutten på 2022. Det er gledelig å kjenne at vi nå er tilbake til «normalen», og at det igjen er mulig å samles fysisk. Temamøtet «Risikovurdering og tiltaksbehov på land og i sjø» i mars ble arrangert som et fysisk møte, mens temamøtet «Jord som avfall og råstoff» i desember ble holdt digitalt. Begge temamøtene hadde god oppslutning, og Miljøringen kommer fremover til å variere mellom fysiske og digitale temamøter. I tillegg til temamøtene kunne vi endelig gjennomføre NORDROCS-konferansen. Den ble arrangert i Holmenkollen i begynnelsen av september. Vi vil takke alle deltakere og foredragsholdere for deres bidrag til et arrangement vi er stolte av! 

Det ble også arrangert kurs i MR-SED-HÅNDTERING og MR-SED-PRØVE i året som gikk.

Nå ser vi frem til et nytt år med mye spennende innhold! Først ut er kurset MR-SED-RISIKO og SPREDNING som avholdes allerede 24. og 25. januar – påmeldingen åpner 2. januar. Første temamøte i 2023 blir holdt 14.-15. mars og vil foregå som en hybridløsning der det er mulig å delta både digitalt og fysisk i Oslo. I løpet av 2023 vil vi også arrangere kursene MR-GRUNN-HÅNDTERING (til våren) og MR-GRUNN-PRØVE (til høsten). Følg med på hjemmesiden på nyåret for mer info. 

 

Igjen vil vi ønske alle en riktig god jul. Vi ser frem til et godt nytt Miljøringen-år!

Comments are closed.