Velkommen til temamøte og årsmøte mandag 14. mars 2016

Temaet for møtet denne gang er  «Spor og spredning av forurensning».

Dette belyses av kunnskapsrike foredragsholdere fra de ulike bransjene som Miljøringen presenterer. Forvaltningen ved Miljødirektoratet vil gi oss siste nytt innen forurenset grunn og sedimenter. De vil dessuten går nærmere inn på hvilke miljøkrav som gjelder for skipsverft, og om en helt annen sak – nemlig spredning av skismøring i bymiljø. En forsker vil gi oss perspektivet «menneskets tidsalder» – en annen forsker om passiv prøvetaking av miljøgifter i sedimenter. Entreprenøren vil fortelle oss om fjerning av kreosotforurenset masse, mens avfallsmottakeren tar for seg et noe forvirrende regelverk som kan resultere i at jord klassifiseres som farlig avfall. En av våre studentstipendvinnerne vil formidle om  spredning av mikroplast til sjøsedimenter, mens konsulenten vil vise oss at åpne regnbed kan være en bærekraftig løsning for å hindre spredning til vassdrag.

Alt dette finner du mer om i programmet.  

Årsmøtet er lagt inn som en kort bolk midt på dagen. Papirene for dette sendes i egen mail til medlemmene. 

Vi skal denne gang være i Multiconsult ASAs lokaler i Nedre Skøyenvei 2, på Skøyen i Oslo. Like etter temamøtet samles vi tradisjonen tro til fellesmiddag og hyggelig samvær på Lompa/Olympen.

Informasjon om påmelding finner du også i programmet. Vi er klar for din påmelding!

 

Comments are closed.