Velkommen til temamøte/årsmøte 14.-15. mars: «Disponering av masser og deponier – forurensning i vann og sedimenttiltak»

Miljøringen er glade for å kunne invitere til årets første temamøte, denne gangen med tema «Disponering av masser og deponier – forurensning i vann og sedimenttiltak». Temamøtet går over to dager med mulighet til å delta både fysisk og digitalt. Fysisk lokasjon er hos Miljødirektoratet i Grensesvingen 7, Oslo.

Miljøringen har lange tradisjoner med å samles til festmiddag på Olympen, så dette gjør vi etter foredragene på tirsdagen fra kl. 18.00 og utover.

Mer detaljert informasjon er gitt i programmet vårt.

Det blir sendt ut link til TEAMS noen dager før temamøtet til de som ønsker å delta digitalt. For deltakere som deltar digitalt vil det bli mulig å stille spørsmål til foredragsholdere via en chat-funksjon i TEAMS.

Det vil også bli avholdt årsmøte for medlemmer på slutten av tirsdagen. Årsmøtepapirene ligger her.

Vi håper at så mange som mulig vil delta!

Påmelding for fysisk oppmøte er avsluttet! Dersom du ønsker å delta digitalt ,send mail til post@miljoringen.no. Oppgi navn, firma, organisasjonsnummer, fakturafereranse og hvilke dager du ønsker å delta.

FRIST FOR PÅMELDING: fredag 10.03.2023 kl 1700. Alle avbestillinger etter denne fristen vil bli fakturert 100 %.

 

DELTAKERAVGIFT – prisene er inkludert lunsj og mva.

Fysisk deltakelse i Oslo:
– Medlem: NOK 2.625,- (én dag NOK 1.500,-)
– Ikke-medlem: NOK 4.000,- (én dag NOK 2.375,-)
– Student (fulltid): NOK 500,- (én dag NOK 250,-)

Deltakelse digitalt:
– Medlem: NOK 2.225,- (én dag NOK 1.300,-)
– Ikke-medlem: NOK 3.600,- (én dag NOK 2.175,-)
– Student (fulltid): gratis
– Grupperom med inntil 6 deltakere: NOK 6.600,- (én dag NOK 3.700,-)

Frist for bestilling av hotellrom er utvidet til 21. februar (MERK KORT FRIST!). Se egen info i programmet.