Terraplan AS er blitt medlem av Miljøringen

Hjertelig velkommen skal dere være. Miljøringens kontaktperson og virksomhetens fagansvarlige for forurenset grunn er Steinar Sæland.

Han forteller at Terraplan AS ble etablert i 2020 som rådgivningsfirma innen geoteknikk og miljøgeologi. «Vi har kontor i Drammen og har flest oppdrag i Viken, Vestfold og Telemark, men utfører bistand over hele landet. Terraplan har for tiden 9 ansatte, alle med høy kompetanse og lang erfaring fra rådgivningsbransjen, og vi yter etter behov bistand både ved enkle rutineundersøkelser som hyllevare, og utfører skreddersøm. Terraplan har hatt god vekst siden oppstart og har bruk for flere folk, både yngre og eldre, så ta kontakt!

Innen miljøgeologi utfører vi miljøtekniske grunnundersøkelser, risiko- og spredningsvurderinger, og utarbeider tiltaksplaner i byggesaker. Med miljøkvalifisert, fast underleverandør foretar vi miljøgeologisk prøvetaking med borerigg, gjerne i kostnadsbesparende kombinasjon med geoteknikk, men benytter etter behov også sjaktgraving og andre tilpassede prøvetakingsmetoder. Vi utfører sedimentundersøkelser, for utfyllinger i sjø og kartlegging av forurensning. Overvåkning av utslipp og vassdrag ligger også i porteføljen vår. Vi påtar oss også sakkyndigvurderinger og bistår i tvistesaker. Tett samarbeid mellom geoteknikk og miljøgeologi er en suksessfaktor for oss, ved undersøkelser, prosjektering og oppfølging under utførelse».

 

Comments are closed.