Årsmøtet er 24. mars hos Miljødirektoratet i Oslo, samtidig med temamøtet.

Årsmøtet avholdes 24. mars 2015 hos Miljødirektoratet i Oslo i forbindelse med årets første temamøte.

Forslag til Årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet (dvs innen 24. februar 2014).

Mer informasjon om temamøtet.

 

 

Comments are closed.