Takk for et flott temamøte 8.-9. nov. 2017. Presentasjoner og nyttige lenker ligger klar på «Arkiv»

Vi vil takke mer enn 160 deltakere og foredragsholdere for et engasjerende og interessant temamøte om massehåndtering og spredningsvurderinger. Ikke minst takk til programkomiteen vår som denne gang besto av styremedlemmene Camilla Østerlie Borgersen (Trondheim kommune) , Geir André Torstensen (Rambøll) og Maiken Reitan (Implenia AS). Presentasjonene ligger under «Arkiv», som ligger på menylinjen helt til høyre. Her finner du også presentasjonene fra tidligere temamøter holdt av Miljøringen.

Også takk til Turid Winther-Larsen fra Forsvarsbygg som har sendt oss en del lenker til dokumenter og databaser som ble omtalt på samlingen:

Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune:

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589

 

Norsk landbruksrådgiving

https://vest.nlr.no/fagartikler/?filter=1446

https://rogaland.nlr.no/fagartikler/rapport-fraa-eit-dyrkingsprosjket/

http://www.nordhordland.net/kandidat-til-nasjonal-jordvernpris-2017.5979978-348877.html

 

Artsdatabanken

https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter

https://www.artsdatabanken.no/Pages/233516

 

Artskart https://artskart.artsdatabanken.no/

 

Miljødirektoratet

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Fremmede-arter/

 

Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/

 

KARANTENEskadegjørere: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/hva_er_karanteneskadegjorere.3126

 

om Fornebu

 

Comments are closed.