Sammenslåing fra 1. januar 2016: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fra 1. januar 2016 blir Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder slått sammen til ett felles embete.
Det nye embetet vil hete Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
Vi vil opprettholde våre kontorer i Arendal og Kristiansand. Besøksadressene blir derfor de samme som du kjenner fra før.

Ny felles postadresse er:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Felles telefonnummer vil være: 37 01 75 00. Direktetelefonnummeret til ansatte beholdes.

Alle ansatte vil få nye e-post-adresser på formen fmavxxx@fylkesmannen.no.

Comments are closed.