Miljøringenprisen 2017! Vi ønsker forslag til kandidater innen 31. januar 2017

Kjære medlemmer! 

Vi ønsker alle et riktig godt nyttår! Vi starter året som vi pleier ved å be dere om forslag til kandidater for MILJØRINGENPRISEN for dette året!

Miljøringen ønsker å belønne personer som gjennom sin aktivitet har satt  fokus på fagfeltet forurenset grunn og sedimenter på en positiv måte. Dette gjør vi ved å tildele Miljøringenprisen på 25 000 kr. Dersom en verdig kandidat blir funnet – og det er vi sikre på at det blir –  vil prisen deles ut på temamøtet i juni 2017.   

11 personer har fått prisen tidligere: Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012, Torgeir Bakke i 2013, Ola Bruskeland i 2014, Per-Erik Schulze i 2015 og Marianne Langedal i 2016.

Informasjon om tildelingskriterier og statutter for Miljøringenprisen finner dere vedlagt her.

Med dette ønsker styret i Miljøringen at DU (dersom din bedrift er medlem av Miljøringen) kommer med forslag om hvem du synes fortjener Miljøringenprisen for 2017. Send en kort begrunnelse til post@miljoringen.no  innen 31. januar 2017.

Comments are closed.