Kort info om utsatt temamøte og årsmøte

Miljøringen beklager, men er likevel glad for at det ble tatt avgjørelse om å avlyse årsmøtet og temamøtet 11.-12. mars 2020 «Kilder og spredning av miljøgifter», situasjonen tatt i betraktning. Den foreløpige planen vår er å invitere dere på et senere tidspunkt til et online temamøte, sannsynligvis i mai/juni, der vi får presentert det meste av programmet. Vi vil også invitere til utsatt årsmøte i løpet av våren.

Dere hører mer fra oss etter påske. Ta godt vare på dere selv og dem rundt deg!

Comments are closed.