Link til webinaret i dag

Angående webinaret/årsmøtet torsdag 28.05.2020 kl. 10.00 – 11.45.

Linken til webinaret/årsmøtet finner du lenger nede.

Det er over 180 påmeldte! Vi gleder oss!

 

 

Webinar

 

10.00 – 10.05

 

 

10.05 – 10.35    

 

 

 

 

10.35 – 10.45    

 

10.45 – 11.15

 

 

 

 

11.15 – 11.20    

Møteleder Morten Jartun, NIVA

 

Velkommen til webinar og årsmøte

Styreleder i Miljøringen, Morten Jartun (NIVA)

 

Presentasjon av nytt verktøy for vurdering av spredning fra forurenset grunn («Spredningsveileder»).

20 minutter presentasjon. 10 minutter til spørsmål og svar

Gijs Breedveld, NGI

 

Kort strekkepause

 

Presentasjon av nytt verktøy for vurdering av risiko for human helse fra forurenset grunn.

20 minutter presentasjon. 10 minutter til spørsmål og svar

Gijs Breedveld, NGI

 

Kort pause.

 

Medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkommen!

 

 

 

Årsmøte 2020

 

11.20 – 11.45    

 

Møteleder styreleder Morten Jartun.

 

Årsberetning m/regnskap 2019

Revisors beretning

Handlingsplan 2020

Forslag til budsjett 2020

Medlemskontingent 2020

Valg av styremedlemmer og valgkomite

Valg av revisor

Orientering om den nye Miljøringenprisen

Eventuelt.

 

Årsmøtepapirene ligger her.

 

Det er ikke kommet inn saker fra medlemmene. Vi oppfordrer at alle medlemsbedrifter har minst en deltaker på årsmøtet. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

 

 

 

Delta på webinaret her (linken gjelder begge møter)

 

Kjøreregler for møtet:

  • Dersom du ønsker å stille spørsmål, skriver du spørsmålet i chatten. Vår utnevnte mediator/ordstyrer videreformidler spørsmålet muntlig til den som kan svare  
  • Dersom du har merknader/kommentarer til noen som har hatt ordet, skriver du i chatten «ønsker kommentar/merknader»
  • Dersom det er noe du lurer på, kan du stille spørsmål i chatten, så vil vi svare deg så raskt som mulig
  • Husk å mute/slå av mikrofonen og kamera når du ikke har ordet.

 

Et svært etterlengtet dokument for mange av Miljøringens medlemmer er “Spredningsveilederen”. Endelig foreligger det høringsutkast til to veiledere, for henholdsvis spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn. Disse vil bli presentert overordnet på webinaret. Miljødirektoratet har også sendt på høring forslag til nye beregningsverktøy for å vurdere risiko for spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn i Norge. Lenke til høringsdokumenter for webinaret ligger her: https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/1079.

 

Comments are closed.