Temamøter

13. og 14. november 2018

Temamøte i Sandefjord

Under planlegging. Følg med på hjemmesiden. 

14. og 15. mars 2018

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

8.-9. november 2017

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

8.-9. juni 2017

Temamøte i Hammerfest

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

16. mars 2017

Temamøte / årsmøte hos NGI i Oslo

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv” 

2. og 3. november 2016

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv” 

25. og 26. mai 2016

Temamøte i Hamar

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

14. mars 2016

Temamøte / årsmøte på Skøyen, Oslo

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

27. – 28. okt 2015

Temamøte i Stavanger

 

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

2.-3. juni 2015

Temamøte på Fornebu

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
24. mars 2015

Temamøte / årsmøte i Oslo

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
11.-12. nov. 2014

Seminar i samarbeid med Miljøringen og Norsk vannforening i Trondheim.

“Forurensning fra land til hav – utfordringer, erfaringer og løsninger” 

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
3.-4. juni 2014

Temamøte i Oslo.

“Massehåndtering – aktuelle løsninger og fremtidige perspektiver”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
17. mars 2014

Temamøte/årsmøte i Oslo.

“Ny erfaring og forskning på opprydding i forurenset grunn og sedimenter”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”