Kurs

AKTUELT NÅ:
Til høsten 2017 planlegges to kurs:
MR-RISS, kurs i sedimentveilederne  og
MR-RISG, kurs i Kap.2 og tilstandsklasseveielderen.

Følg med på forsiden/nyhetssiden vår.

UTFØRT:
Tirsdag 13. og onsdag 14. september 2016. MR-PROV 2. Kurs i miljøprøvetaking hos NGI i Oslo. Invitasjon til MR-PROV2 13.-14. september 2016
Tirsdag 27. og onsdag 28. september 2016. MR-PROV 3. Kurs i miljøprøvetaking hos NGI i Oslo. Invitasjon til MR-PROV 27.-28. september 2016 
Mandag 29. og tirsdag 30. august 2016. MR-PROV 1 . Kurs i miljøprøvetaking hos NGI i Oslo. Invitasjon til MR-PROV1  29.-30. august 2016 
Onsdag 14.-torsdag 15. oktober 2015: MR-RISG Forurensningsforskriftens Kap. 2 og tilstandsklasseveilederen.
Mandag 19.-tirsdag 20. oktober 2015. MR-RISG Forurensningsforskriftens Kap. 2 og tilstandsklasseveilederen.
30.april 2015: MR-RISS, kurs i sedimentveilederne 
29.april 2015: MR-RISS, kurs i sedimentveilederne