Velkommen til miljøprøvetakingskurset MR-GRUNN-PRØVE

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-GRUNN-PRØVE som er et to-dagers kurs i miljøprøvetaking. Du kan velge mellom 

MR-GRUNN-PRØVE 1:   Tirsdag 5. og onsdag 6. juni 2018 eller
MR-GRUNN-PRØVE 2:   Tirsdag 19. og onsdag 20. juni 2018

Kurssted:        NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo 

Kursene er identiske og gjennomføres av Miljøringen med NGI som kursholder og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Kursene går annethvert år.
Her finner du kursprogram og påmeldingsinfo.

 

PÅMELDINGEN ER I GANG!

Fint om du deler til kollegaer som du tror har nytte av kurset.