Hvem skal få Miljøringenprisen i 2018?

Vi ønsker alle et riktig godt nyttår! Vi starter året som vi pleier ved å be dere om forslag til kandidater for MILJØRINGENPRISEN for dette året!

Miljøringen ønsker å belønne personer som gjennom sin aktivitet har satt  fokus på fagfeltet forurenset grunn og sedimenter på en positiv måte. Dette gjør vi ved å tildele Miljøringenprisen på 25 000 kr. Dersom en verdig kandidat blir funnet, vil prisen deles ut på temamøtet i november 2018.   

12 personer har fått prisen tidligere: Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012, Torgeir Bakke i 2013, Ola Bruskeland i 2014, Per-Erik Schulze i 2015, Marianne Langedal i 2016 og Marianne Olsen i 2017.

Informasjon om tildelingskriterier finner dere her.

Med dette ønsker styret i Miljøringen at DU kommer med forslag om hvem du synes fortjener Miljøringenprisen for 2018. Send din begrunnelse (6-7 linjer) til post@miljoringen.no innen 31. januar 2018.