Velkommen til kurs i forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til 

Todagers-kurset MR-RISG:

Forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 

MR-RISG 1:         Mandag 4. til tirsdag 5. september 2017 eller
MR-RISG 2:         Tirsdag 26. til onsdag 27. september 2017 

hos Miljødirektoratet Grensesvingen 7, 0661 Oslo. 

MR-RISG 1 og MR-RISG 2 er identiske kurs. De arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller. Her finner du kursprogram og påmeldingsinfo.

 PÅMELDINGEN ER I GANG!