Arkiv › Stilling ledig

Veidekke søker etter personer med anleggserfaring og miljøkompetanse. 3 ledige stillinger!

Aktuelle stillinger er :

Les mer

Stilling ledig som miljørådgiver i NIRAS Norge

Er du klar for en miljøfaglig utfordring? NIRAS Norge søker etter miljørådgiver. Niras Norge har etablert seg med kontorer i Drammen og Stavanger og har en voksende kundeportefølje innenfor privat og offentlig sektor. Deres kompetanse dekker de fleste miljøområder med spesialister innenfor grunn- og grunnvannsforurensing og forurensing knyttet til utslipp fra industri.

Les mer

Ledig stilling som miljørådgiver hos Cowi i Stavanger

COWI har behov for flere miljørådgivere i Stavanger. Typiske arbeidsområder er grunnforurensning, forurenset vann og sedimenter, avfall, luftforurensning, miljøkartlegging og miljøoppfølging i byggeprosjekter.

Kommentarer ( 1 )