Arkiv › Nyheter

Velkommen til temamøte tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018

Hovedtemaene denne gang er «Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk».  Temadagene skal foregå i Sandefjord på Scandic Park Hotel. I løpet av to dager vil ulike foredragsholdere fortelle om erfaringer, utfordringer samt  ulike prosjekter innenfor disse temaene. Vertskapsbyen Sandefjord vil fortelle om sitt eget opprydningsprosjekt som nettopp er ferdigstilt. Innlegg fra […]

Les mer

Velkommen til kurs i prøvetaking av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-SED-PRØVE som er et to-dagers kurs i prøvetaking av sedimenter. Du kan velge mellom to identiske kurs: MR-SED-PRØVE 1:   Tirsdag 18. og onsdag 19. september 2018 MR-SED-PRØVE 2:   Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2018 (FULLT, ingen ekstraplasser igjen) Kurssted dag 1:        NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo  Kurssted […]

Les mer

Rapporten Status of local soil contamination in Europe er oppdatert

Her finner du den oppdaterte rapporten om Tilstanden for forurenset grunn i Europa:  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf    

Les mer

Call for Experts on Soil Pollution. From assessment to remediation. Deadline 1 October 2018

FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk søker ekseperter på forurenset jord til å sitte i to arbeidsgrupper. A Working Group “for developing feasible and regionally contextualized guidelines for measuring, mapping, monitoring and reporting on soil pollution” (WG 1) A Working Group “to create a database on the best available techniques for the management and […]

Les mer

Invitasjon til Webinar

Kanskje er dette Webinaret som NIVA inviterer til er interessant for Miljøringens medlemmer. Det tar for seg hvordan finansiering av opprydding i forurenset jord/sediment foregår i ulike deler av verden. Tid: onsdag 12.sept kl. 10:00. Webinar: https://www.iisd.org/event/webinar-financing-soil-remediation-projects-experiences-china-and-world Rapporter: https://www.iisd.org/topic/green-finance  

Les mer

SedNet Confernce 2019. Call for abstracts

https://sednet.org/sednet-conference-2019/    

Les mer

Klart for NORDROCS 2018!

NORDROCS 2018 går av stabelen i Danmark (3.-6. september), se program og annen info på  www.nordrocs.org. Om to år er det Norges og Miljøringens tur til å arrangere NORDROCS 2020!    

Les mer

Kommende Battelle konferanser

The Tenth International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments February 11-14, 2019 – New Orleans, Louisiana Contact Email: sedimentscon@battelle.org   The Fifth International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies  April 15-18, 2019 – Baltimore, Maryland Contact Email: biosymp@battelle.org   The Eleventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds April 8-12, 2018 – […]

Les mer

To-dagers prøvetakingskurs i sedimenter til høsten!

Under planlegging: Prøvetakingskurs for forurenset sediment “Kartlegging av forurensningssituasjonen og kontroll/overvåking av gjennomførte tiltak i resipienter”. MR-SED-PRØVE 1:       Tirsdag 18. og onsdag 19. september 2018 MR-SED-PRØVE 2:       Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2018  Kurssted:                        NGI i Oslo Mer info følger i løpet av kort tid.   Inntil videre GOD SOMMER!

Les mer

SYNLAB Analytics & Services Norway AS søker etter Selger Miljø

SYNLAB Analytics & Services Norway AS (tidligere ALcontrol) søker etter Selger Miljø. Les mer på denne linken: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=123743618

Les mer

Amalie Ask fra UiS og Abdul Jabbar fra NMBU er tildelt årets studentstipend

Amalie Ask fra Universitetet i Stavanger og Abdul Jabbar fra NMBU er tildelt årets studentstipend på henholdsvis 20 000 kr og 10 000 kr! Amalie Ask holder på med mastergrad innen biologisk kjemi på UiS, og oppgavens tittel er Assessing the uptake, accumulation and effects of microplastics on Arctic benthic organisms. Formålet med studiet er å undersøke […]

Les mer

SedNet eNews May 2018

Dear sediment expert, The May edition of the SedNet newsletter can be found on http://sednet.org/news/newsletter/newsletter-may-2018/ With articles about: Call for Abstracts – 11th International SedNet Conference Workshop SedNet Working Group Sediment Quantity Sediments and Circular Economy, a question of Good Practice too Sediment Budget of the Rhine River from source to mouth 1991 – 2010 […]

Les mer