Arkiv › Nyheter

Foredragene for temamøtet i Sandefjord 13. og 14. november 2018

Vi vil takke 117 deltakere og 25 foredragsholdere for et engasjerende temamøte om “Opprydning i havner og deponier. Erfaringer, utfordringer og etterbruk”. Ikke minst takk til programkomiteen vår som denne gang besto av styremedlemmene Camilla Østerlie Borgersen (Trondheim kommune) , Kristin Kaasa (NRC Norge) og Geir-Andrè Thorstensen (Rambøll). Presentasjonene ligger under “Arkiv”, som ligger på menylinjen helt […]

Les mer

Trygve Sverreson er tildelt Miljøringenprisen for 2018!

                    Det er med stor glede vi tildeler Trygve Sverreson, EcoPros AS, Miljøringenprisen for 2018.  Miljøringen ønsker på denne måten å belønne personer som gjennom sin aktivitet har satt fokus på fagfeltet forurenset grunn og sedimenter på en positiv måte.  Årets prisvinner er blitt nominert av […]

Les mer

HeidelbergCement er blitt medlem i Miljøringen

Vi ønsker velkommen til HeidelbergCement der Kjetil Friestad vil være Miljøringens kontaktperson. Kjetil Friestad kan fortelle at HeidelbergCement er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter, noe som gjør selskapet til en av verdens største produsenter av byggematerialer. Selskapet har ca 59 000 ansatte i 60 land.

Les mer

Velkommen til temamøte tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018

Hovedtemaene denne gang er «Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk».  Temadagene skal foregå i Sandefjord på Scandic Park Hotel. I løpet av to dager vil ulike foredragsholdere fortelle om erfaringer, utfordringer samt  ulike prosjekter innenfor disse temaene. Vertskapsbyen Sandefjord vil fortelle om sitt eget opprydningsprosjekt som nettopp er ferdigstilt. Innlegg fra […]

Les mer

AquaConSoil May 20th – May 25th 2019. Call for abstracts

ANNOUNCEMENT CALL FOR ABSTRACT AND OPENING REGISTRATION. AquaConSoil is the international conference focusing on the sustainable use and management of soil, sediment and water resources. From May 20th – May 25th 2019, the 15th edition will be organized in Antwerp, Belgium. The conference aims to bridge the gap between science, policy and industry by hosting […]

Les mer

Velkommen til kurs i prøvetaking av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-SED-PRØVE som er et to-dagers kurs i prøvetaking av sedimenter. Du kan velge mellom to identiske kurs: MR-SED-PRØVE 1:   Tirsdag 18. og onsdag 19. september 2018 MR-SED-PRØVE 2:   Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2018 (FULLT, ingen ekstraplasser igjen) Kurssted dag 1:        NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo  Kurssted […]

Les mer

Rapporten Status of local soil contamination in Europe er oppdatert

Her finner du den oppdaterte rapporten om Tilstanden for forurenset grunn i Europa:  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf    

Les mer

Call for Experts on Soil Pollution. From assessment to remediation. Deadline 1 October 2018

FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk søker ekseperter på forurenset jord til å sitte i to arbeidsgrupper. A Working Group “for developing feasible and regionally contextualized guidelines for measuring, mapping, monitoring and reporting on soil pollution” (WG 1) A Working Group “to create a database on the best available techniques for the management and […]

Les mer

Invitasjon til Webinar

Kanskje er dette Webinaret som NIVA inviterer til er interessant for Miljøringens medlemmer. Det tar for seg hvordan finansiering av opprydding i forurenset jord/sediment foregår i ulike deler av verden. Tid: onsdag 12.sept kl. 10:00. Webinar: https://www.iisd.org/event/webinar-financing-soil-remediation-projects-experiences-china-and-world Rapporter: https://www.iisd.org/topic/green-finance  

Les mer

SedNet Confernce 2019. Call for abstracts

https://sednet.org/sednet-conference-2019/    

Les mer

Klart for NORDROCS 2018!

NORDROCS 2018 går av stabelen i Danmark (3.-6. september), se program og annen info på  www.nordrocs.org. Om to år er det Norges og Miljøringens tur til å arrangere NORDROCS 2020!    

Les mer

Kommende Battelle konferanser

The Tenth International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments February 11-14, 2019 – New Orleans, Louisiana Contact Email: sedimentscon@battelle.org   The Fifth International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies  April 15-18, 2019 – Baltimore, Maryland Contact Email: biosymp@battelle.org   The Eleventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds April 8-12, 2018 – […]

Les mer