Velkommen til kurset MR-GRUNN-RISIKO

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til to-dagerskurset

MR-GRUNN-RISIKO 1. 
Kurset omhandler forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553: Tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider  

Tidspunkt:          Onsdag 24. til torsdag 25. april 2019
Kurssted:            Miljødirektoratet i Oslo

Kurset arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller.

Her finner du  kursprogram og påmeldingsinfo 

PÅMELDINGEN ER I GANG!

Comments are closed.